MENU
 Bijzetting urn in veldgraf
 Indien technisch mogelijk zonder  
 verwijdering van (delen) grafmonument.  
 Door beheer zonder aansprakelijkheid  
 voor schade!  
 Aanvulling grafrechten tot 10 jaren  
   Enkel breed graf ? x  € 33,-
   Dubbel breed graf ? x  € 50,-
 Vernieuwen vergunning grafmonument  € 15,-
 Verwijderingsbijdrage grafmonument #1  
   Enkel breed grafmonument  € 250,-
   Dubbel breed grafmonument  € 375,-
 Administratiekosten  € 25,-
 Werkzaamheden beheer  € 15,-
   
 Indien technisch niet mogelijk zonder  
 verwijdering van (delen) grafmonument  
 Zie bijzetting grafkist in veldgraf  ?
   
 Verlengen grafrechten
 Enkel breed veldgraf of urngraf:  
   Bij einde grafrechten mogelijk voor 5 jaar  € 165,-
   Bij einde grafrechten mogelijk voor 10 jaar  € 330,-
   
 Dubbel breed veldgraf:  
   Bij einde grafrechten mogelijk voor 5 jaar  € 250,-
   Bij einde grafrechten mogelijk voor 10 jaar  € 500,-
   
 Ruiming grafmonument  
 Indien vooraf nog niet voldaan!  
   Ruiming monument urngraf  € 55,-
   Ruiming enkel breed grafmonument  € 250,-
   Ruiming dubbel breed grafmonument  € 375,-
   
 Reservering graflocatie  
 Locatie in overleg met beheer!  
   Periode van 5 jaar  € 60,-

Opmerking:

Voor het plaatsen of herplaatsen van een grafmonument dient de uitvoering of de aanpassing vooraf te zijn goedgekeurd. Na goedkeuring zal vergunning worden verleend tot het (her)plaatsen van het grafmonument.

Dit is eveneens van toepassing voor bijzetting van een urn in een veldgraf of urngraf als ter plaatse de gegevens van de bijgezette persoon op het grafmonument worden aangebracht.