MENU

Informatie database

Er zijn 3 keuzemogelijkheden, echter bij gebruik van keuze 1 is er een kolom "Info" waar als resultaat Ja of Nee kan zijn aangegeven.

Indien Ja dan is door de rechthebbende op het graf specifieke informatie zoals b.v. bidprent, levensloop, hobby's en overige te vermelden zaken over de begraven persoon ter beschikking gesteld. Dit zal worden opgenomen op een aparte pagina uitsluitend bestemd voor de begraven persoon. Een voorbeeld zal binnenkort ter beschikking staan!

Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen!

Naar de database kerkhof.......