MENU

Een bestaand graf wordt pas opgeheven als de gerechtigde hiervoor toestemming heeft verkregen van de andere nabestaanden. Deze toestemming dient de beheerder van ,de begraafplaats schriftelijk te worden verstrekt. Na betaling van de verwijderingskosten zal het grafteken worden verwijderd waarna de plaats ter beschikking komt van het beheer.

De gerechtigde is verplicht wijzigingen van het adres of van de overige opgegeven contactmogelijkheden het beheer direct mee te delen!

Het “Reglement” en de “Tarieven” maken deel uit van de grafrechten.

Grafteken

Het grafteken voor een veldgraf is een monument naar eigen keuze, dat voor eigen rekening door een door uw zelf te kiezen leverancier kan worden geplaatst. Een steen voor een enkelbreed graf dient op een deugdelijke paalfundering te worden geplaatst. De hoogte van het grafteken mag 120 cm niet overschrijden. De afmetingen van de steen op een urngraf zijn vastgestelde afmetingen, deze zijn vierkantig 56,5 cm waarbij de hoogte afneemt van 15 naar 10 cm.

Voor het plaatsen van het grafteken is een vergunning vereist welke door de leverancier van het grafteken dient te worden aangevraagd.

Alvorens u het grafteken laat maken dient eerst goedkeuring van het grafteken door de beheerder van de begraafplaats te worden verkregen. Hiervoor dient een tekening te worden ingediend.

Na plaatsing van het grafteken blijft de gerechtigde eigenaar en dus ook verantwoordelijk voor de schade door het omvallen van het grafteken.