MENU

Een bestaand graf wordt pas opgeheven als de gerechtigde hiervoor toestemming heeft verkregen van de andere nabestaanden. Deze toestemming dient de beheerder van het kerkhof schriftelijk te worden verstrekt. Na betaling van de verwijderingskosten zal het grafmonument worden verwijderd waarna de plaats ter beschikking komt van het kerkhofbeheer.

De gerechtigde is verplicht wijzigingen van het adres of van de overige opgegeven contactmogelijkheden het beheer direct mee te delen!

Het “Reglement” en de “Tarieven” maken deel uit van de grafrechten.

Grafmonument

Het grafmonument is een steen naar eigen keuze, die voor eigen rekening door een door uw zelf te kiezen leverancier kan worden geplaatst. De steen voor een enkelbreed graf dient op een deugdelijke paalfundering te worden geplaatst. De hoogte van de steen mag 120 cm niet overschrijden. De afmetingen van de steen op een urngraf zijn vastgestelde afmetingen, deze zijn vierkantig 56,5 cm waarbij de hoogte afneemt van 15 naar 10 cm.

Voor het plaatsen van het grafmonument is een vergunning vereist welke door de leverancier van het grafmonument dient te worden aangevraagd.

Alvorens u het grafmonument laat maken dient eerst goedkeuring van het grafmonument door de beheerder van het kerkhof te worden verkregen. Hiervoor dient een tekening te worden ingediend.

Na plaatsing van het grafmonument blijft de gerechtigde eigenaar en dus ook verantwoordelijk voor de schade door het omvallen van het grafmonument.